Polityka BHP

Celem działalności AGAB S.C. jest zapewnienie najwyższej jakości usług sprzątanie budynków biurowych przy kształtowaniu właściwych warunków pracy oraz postaw naszych pracowników w zakresie BHP.

Priorytetowo podchodzimy do bezpieczeństwa naszych pracowników oraz wszystkich innych osób pracujących w miejscu wykonywania usług.
Powyższe zamierzenia realizujemy poprzez:

  • budowanie kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym zaufaniu oraz budowanie świadomości pracowników zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • angażowanie pracowników w poprawę warunków oraz rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • zapewnienie odpowiedniej organizacji, metod oraz wyposażenia minimalizującego ryzyko i skutki wypadku,
  • zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadku przy pracy,
  • przestrzeganie wymagań w zakresie BHP,
  • prowadzenie ocenę ryzyka w miejscu pracy,
  • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie BHP oraz innych, do których spełniania Spółka się zobowiązała,
  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą 45001.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszej polityki.

Właściciel
Agnieszka Kwasner-Derleta